Eyevestors of Gebruiker(s) 
Iedere rechtspersoon of volwassen natuurlijke persoon (die ten minste 18 jaar is) die zich heeft geregistreerd op het Eyevestor Platform en daarmee deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard. Een Gebruiker kan zich vervolgens kwalificeren op basis van het gebruik van het Eyevestor Platform als:(i) Investeerder of Eyeconholder, (ii) Ondernemer / Eyeventureholder of eyeventure-admin, of beide i en ii.

Eyeventure 

Het door een Ondernemer of Organisatie opgezette omgeving Eyeventure dat toegelaten is tot het Eyevestor Platform.


Eyeventureholder of Ondernemer/Organisatie 

De Gebruiker van wie de Eyeventure is op het Eyevestor Platform. Eyeventureholder is de eigenaar van de Eyeventure.


Eyeventureovereenkomst 

De overeenkomst die schriftelijk tussen Eyevestor en een Ondernemer/Organisatie wordt gesloten voor het opzetten van een eyeventure en toelating tot het Eyevestor Platform door middel van het accepteren van deze Algemene Voorwaarden bij het aanmaken van een account in de de door de Eyeventureholder opgezette Eyeventure.


Eyeconholder of Investeerder

De Gebruiker die een positie heeft of Investering doet in een Eyeventure.  Verkregen door middel van uitgifte van Eyecons door de Eyeventure aan de Eyeconholder, dan wel door middel van het verkrijgen van reeds uitgegeven Eyecons van reeds bestaande Investeerders in een Eyeventure bij wijze van een Eyecontransactie.


Eyecons

De digitale eenheden die door Eyeventures worden uitgegeven en o.a. ter verhandeling worden aangeboden in haar Eyeventure omgeving op het Eyevestor platform. Een Eyecon is altijd gekoppeld aan een bestaand juridisch financieel instrument, is geen afgeleide daarvan en heeft niet als doelstelling zich als een derivaat te kwalificeren.


Eyecontransactie 

Een transactie tot transfer, koop en verkoop van Eyecons binnen een Eyeventure tussen Gebruikers waardoor een Eyeconovereenkomst tot stand komt.

Eyeconovereenkomst of Investeringsovereenkomst: iedere overeenkomst tussen Ondernemer en Investeerder die wordt gesloten op het Eyevestor  Platform, langs elektronische weg. Deze kan eenzijdig zijn in het geval van bepaalde transactietypes (transfer- en vestingtransacties) als Eyeventureholder. 


Eyeventure-admin 

De Gebruiker met administratieve toegang tot de Eyeventure, dit kan de Eyeventureholder dan wel een toegewezen derde zijn. 


Eyeventure terms 

De voorwaarden opgesteld door de Eyeventure en zichtbaar in de Eyeventure, gerelateerd aan de Eyeventure en de Eyeventure Gebruikers. Onder voorbehoud, zijn op eyeventure niveau, Juridisch gezien de Administratieve Voorwaarden bovengesteld aan de Eyeventure terms. 


Eyevestor 

Eyevestor B.V.,Europalaan 500, 3526 KS in Utrecht. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 67783309.


Eyevestor Platform 

Het door Eyevestor opgezette online sociaal- en transactieplatform voor Eyeventures en hun Gebruikers.


(Eyeventure)Account 

De account die de Gebruiker heeft binnen een Eyeventure. Een gebruiker kan meerdere accounts hebben binnen een Eyeventure en meerdere Eyeventures.


Accountholder 

Elke Gebruiker die een account heeft bij 1 of meer Eyeventures.


Account type 

Elke Account krijgt door de Eyevntureholder een account type gealloceerd. Verschillende door de Eyeventureholder opgestelde regels en voorwaarden zijn gebonden aan elke account type.


Gebruiksovereenkomst 

De overeenkomst die tussen Gebruiker en Eyevestor tot stand komt door registratie van de Gebruiker op het Eyevestor Platform.


Investering 

Het door een Investeerder of Eyeconholder verwerven van één of meer Eyecons die door een Eyeventure aan de Investeerder of Eyeconholder worden uitgegeven, dan wel het verwerven van een of meer Eyecons als gevolg van een transactie op de Markplaats tussen twee Accountholders binnen de Eyeventure. Een Gebruiker kan ook de Eyeventureholder zijn.


Marktplaats

De online omgeving van een Eyeventure waarin op bilaterale wijze een overeenkomst tussen een koper en een verkoper van een Eyecon tot stand komt.


Koper / Verkoper 

Eyeconholders, Investeerders of Eyeventureholders die eyecons kopen of verkopen binnen een Eyeventure.


Betalingspartner / Payment Service Provider

Bunq is de handelsnaam van bunq B.V.. Bunq staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 54992060 en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Op de website van DNB kan je het vergunningenregister vinden waarin bunq is opgenomen. Het BTW-nummer is NL851519945B01 en hun adres is Naritaweg 131-133, 1043 BS in Amsterdam.


Dividend 

Uitkering van de winst uitgegeven door de Eyeventure. Dividend kan in cash of eyecons uitgekeerd worden. 


Transactiekosten 

Een bedrag dat in rekening gebracht wordt aan de Verkoper die betaald worden aan de Eyeventure. Eyevestor berekent over de transactiekosten weer transactiekosten door aan de Eyeventure. Een bedrag dat in rekening gebracht wordt voor de doorbetaling en verwerking van cash Dividenden. 


Transfer  

Een Free of Payment Transactie waarbij geen betaling plaatsvindt en Eyecons wel van eigenaar verwisselen (de waarde kan wel worden weergegeven). Alle Koop en Verkoop transacties zijn Delivery Versus Payment, levering tegen betaling.


Vesting(transactie) 

Periodieke FOP Transfer (de waarde kan wel worden weergegeven).