De sterkte-zwakteanalyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert. Voor meer informatie, zie bijvoorbeeld https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterkte-zwakteanalyse.