De eyeventureholder kent een accounttype aan uw account toe. Dit geeft de eyeventure flexibiliteit om verschillen in rechten aan te duiden die op verschillende eyeconholders van toepassing zijn.