Er zijn meerdere transacties mogelijk in het eyevestor platform:


Kooporder

Door een bod uit te brengen op een verkooporder en na het accepteren van het bod door de verkoper, kan een kooporder gesloten worden.


Verkooporder

Eyecons kunnen verkocht worden door de investor/eyeconholder of de eyeventure.


Transfer

Eyecons kunnen direct van een eyeventure naar een andere investor overgemaakt worden. Het verschil met een verkooporder is dat er geen waardeoverdracht (dus betaling) hoeft plaats te vinden. Misbruik hiervan is niet teogestaan. Transfers maken enkel onderdeel uit bij het opzetten van het bestaande aandeelhouders register en in sommige gevallen bij werknemersparticipaties. 


Vesting

Een vestingorder kunt u vergelijken met een periodieke overschrijving bij uw bank. Met deze order kun je op bepaalde data een bepaalde hoeveelheid eyecons transfereren (met of zonder waardeoverdracht).