Nee, een bestaande aanbieding kan niet aangepast worden. Je kunt de aanbieding wel cancelen, zelfs als er al op geboden is.


Voor het cancelen van een aanbieding, ga je naar 'Dashboard'. Vervolgens druk je op de 'accounts' knop van de eyeventure waarvan je de aanbieding wilt cancelen (zie onderstaand scherm). Bij iedere aanbieding staat onder action een prullenbak. Door daar op te klikken, zul je de order cancelen en is deze ook niet meer zichtbaar in het rekeningoverzicht.


Er zal wel een bericht worden geplaatst in de community van de eyeventure onder transacties, zodat alle betrokkenen weten dat de order gecancelled is.


5%20nov.%202016%2010-02-06.png