Werknemersparticipaties in de vorm van eyecons worden belast op het moment van definitieve toekenning. 

Bij de werknemer wordt de waarde van de eyecons op het moment dat deze onvoorwaardelijk wordt verkregen belast aan loon uit dienstbetrekking.


Als er geen tegenprestatie is van de werknemer, dan wordt de waarde in het economisch verkeer van de toegekende eyecons belast met loonheffing. Wij raden u in alle gevallen aan uw belastingadviseur te raadplegen.