Een eyeventure is niet gelimiteerd tot een bepaald bedrag wat het mag ophalen in het kader van financiering. Wel stelt de AFM regels wanneer er een plicht tot prospectus is: Op deze pagina van de AFM staat het volgende. m.b.t tot een informatiedocument en hier m.b.t propspectusplicht


Op de verplichting om een goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen bestaan een aantal vrijstellingen. Een goedgekeurd prospectus is bijvoorbeeld niet verplicht wanneer de effecten een nominale waarde hebben van meer dan €100.000. Bedraagt de totale waarde van de aanbieding minder dan €5 miljoen, dan is een goedgekeurd prospectus ook niet verplicht.


Per 1 oktober 2017 is het e.e.a. veranderd, zie

De vrijstellingsregeling van de prospectusplicht wijzigde per 1 oktober 2017. De vrijstelling wordt verhoogd naar €5 miljoen. Daarnaast moeten ondernemingen die gebruik maken van de vrijstelling voldoen aan een aantal voorwaarden.