Ga naar www.eyevestor.com en druk op 'Log in' , dan kom je op de inlogpagina van het eyevestor platform. Hier kunt je kiezen voor inloggen (Login) als je al een account hebt of aanmelden (Join) om je voor de eerste keer aan te melden. Je kunt je aanmelden met je mailadres of met je social media accounts, zoals Facebook of Google.


Om volledig gebruik te kunnen maken van je account, is verificatie van een telefoonnummer en het invullen van verplichte velden in je profiel vereist. Dit doe je door rechtsboven op de gebruikersnaam in de menu-balk te klikken en vervolgens profile te kiezen. Druk op de button 'Edit my profile' en vul de ontbrekende informatie aan. Door op 'Save' te drukken worden je wijzigingen opgeslagen en kun je van alle functionaliteit gebruik maken op het platform.