Inkomstenbelasting
Het inkomen van natuurlijke personen die in Nederland woonachtig of belastingplichtig zijn, is onderworpen aan de heffing van inkomstenbelasting ingevolge de Wet op de inkomstenbelasting 2001. Indien een eyeconholder een belang van minder dan 5% heeft in de eyeventure, dan zal de totale waarde van de eyecons belast worden in Box 3 (peildatum 1 januari).

 

Een eyeconholder met een belang groter dan 5% zal worden belast in Box 2. 

 

Raadpleeg uw belastingadviseur voor meer informatie.

 

Vennootschapsbelasting
Als de eyeconholder een bedrijf (BV, NV, Coöperatie) is, dan zijn de werkelijk behaalde resultaten belast met vennootschapsbelasting. Bij een (indirect) belang van meer dan 5% aan eyecons, is doorgaans de deelnemingsvrijstelling van toepassing.
Wij raden u aan om in deze situatie altijd met uw belastingadviseur te overleggen.