Om je beneficiary (uiteindelijke belanghebbende - eigenaar van de eyecons) op te zetten. 

  1. Login met je Gebruiker op eyevestor
  2. De pagina opent in dashboard en het eerste wat je ziet is Your beneficiaries
  3. Klik op Add beneficiary (uiteindelijke belanghebbende)
  4. Vul in de gegevens voor de persoon of entiteit die je als beneficiary bekend wilt hebben en Save


Om je beneficiary aan een account in een eyeventure te linken 

  1. In Dashboard ga naar de account in de eyeventure
  2. Klik op Beneficiary
  3. Kies de beneficiary die je bij de eyeventure bekend wilt hebben


De UBO is de uiteindelijke belanghebbende, ook wel beneficiary genoemd. De uiteindelijke belanghebbende is de persoon of entiteit die een economisch belang heeft in een organisatie. UBO is een Engelse afkorting maar Nederland gebruikt het al jaar en dag; zo komt er in Nederland een UBO register bij de KVK met belangen van 25% of meer eigenschap of zeggenschap.


In lijn met wettelijke bepaling in statuten van elke entiteit draagt het bestuur, van die entiteit, de verantwoordelijkheid een compleet register van beneficiaries te hebben. Zodoende zullen eyeconholders hun persoonsgegevens moeten delen. Deze NAW-gegevens dienen te allen tijde volledig en correct te zijn. Het up-to-date houden van beneficiary gegevens is een wederzijdse verplichting. 


Log in: In je Dashboard vind je je accounts Your beneficiaries. Add beneficary en compleet het formulier. Als je meerdere beneficiaries hebt voor verschillende accounts dan kan je meerdere beneficiaries aanmaken. Bij de respectievelijke Account druk op Beneficiary en selecteer de beneficiary die je wilt toewijzen aan die Account. Eyeventure admins hebben toegang tot de ‘eyeconholders’ tab daar worden zowel de Gebruikersgegevens (User) als de beneficiaries gegevens verzameld. De eyeconholder tab kan de Admin ook exporteren. De ‘eyeconholders’ tab is de onderste tab in het navigatiemenu voor eyeventure Admins.