Eyecon

Wat is een eyecon?
Een eyecon is een deel van het eigendom van een eyeventure. Door het kopen van een eyecon van een eyeventure, krijgt de investor (koper) een aantal rechte...
Tue, 28 Nov, 2017 at 3:45 PM
Hoe kan ik eyecons kopen?
Je kunt alleen een bieding doen op eyecons die worden aangeboden door de eyeventure of andere eyeconholders. Op de dashboard pagina staan de eyeventure...
Fri, 31 Jul, 2020 at 11:25 PM
Hoe kan ik eyecons verkopen?
Om eyecons te kunnen verkopen moet je vanuit de dashboard pagina naar de account gaan van de desbetreffende eyeventure, waar al je transacties zijn weergeg...
Sat, 1 Aug, 2020 at 1:10 AM
Welke type transacties zijn mogelijk in eyevestor?
Er zijn meerdere transacties mogelijk in het eyevestor platform: Kooporder Door een bod uit te brengen op een verkooporder en na het accepteren ...
Sat, 9 Sep, 2017 at 9:37 AM
Indien ik eyecons koop, waar kan ik dan zien welk percentage ik bezit van de eyeventure?
Om het percentage eyecons te zien dat je bezit moet je naar je account overzicht gaan, waar alle transacties zijn weergegeven.  Linksboven in je account o...
Thu, 6 Aug, 2020 at 6:34 PM
Hoe komt de prijs tot stand bij aan- en verkoop van eyecons?
De prijs per eyecon wordt bepaald door de verkoper. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om op basis van de verstrekte informatie door de eyeventure ...
Sat, 9 Sep, 2017 at 8:35 AM
Wat is verwatering en hoe gaat het in zijn werk?
Verwatering is niets anders dan dat je aandeel in een organisatie kleiner wordt omdat er een aandelen uitgifte heeft plaats gevonden. Als jij 10 van de 100 ...
Fri, 24 Nov, 2017 at 10:10 AM