Accountholder 

Elke Gebruiker die een account heeft bij 1 of meer Eyeventures.


Betalingspartner

Bunq is de handelsnaam van bunq B.V.. Bunq staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 54992060 en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Op de website van DNB kan je het vergunningenregister vinden waarin bunq is opgenomen. Het BTW-nummer is NL851519945B01.


Dividend 

Uitkering van de winst uitgegeven door de Eyeventure. Dividend kan in cash of eyecons uitgekeerd worden.


Eyecon

De digitale aandelen die door Eyeventures worden uitgegeven en o.a. ter verhandeling worden aangeboden in haar Eyeventure omgeving op het Eyevestor platform. Een Eyecon is altijd gekoppeld aan een bestaand juridisch financieel instrument, is geen afgeleide daarvan en heeft niet als doelstelling zich als een derivaat te kwalificeren. Door het kopen van een eyecon verkrijgt de koper dus een deel van het berdijf en wordt een mede-eigenaar van de eyeventure. 


Eyeconholder of Investeerder

De Gebruiker die een positie heeft of Investering doet in een Eyeventure.  Verkregen door middel van uitgifte van Eyecons door de Eyeventure aan de Eyeconholder, dan wel door middel van het verkrijgen van reeds uitgegeven Eyecons van reeds bestaande Investeerders in een Eyeventure bij wijze van een Eyecontransactie.


Eyecon Issuance

Bij uitgifte van nieuwe aandelen dient er een aandeelhoudersbesluit te zijn die dit bevestigt. De ALV dient te besluiten dat er nieuwe aandelen uitgegeven gaan worden en tegen welke waarde. Dit dient goedgekeurd te worden, door aandeelhouders, volgens het percentage wat in de statuten staat. Vervolgens dien je de notulen up te loaden naar Eyevestor, wanneer wij deze als platform ontvangen kunnen de nieuwe aandelen uitgegeven worden.


Eyeconovereenkomst of Investeringsovereenkomst

Iedere overeenkomst tussen Ondernemer en Investeerder die wordt gesloten op het Eyevestor Platform, langs elektronische weg. Deze kan eenzijdig zijn in het geval van bepaalde transactietypes (transfer- en vestingtransacties) als Eyeventureholder.


Eyecon transactie 

Een transactie (dit kan een transfer, verkoop of aankoop zijn) van Eyecons binnen een Eyeventure tussen Gebruikers en/of eyeventureholders waardoor een Eyeconovereenkomst tot stand komt.


Eyeventure 

De eyeventure is de omgeving die is opgezet door de eyeventureholder op het eyevestor platform. Het is een erkende juridische entiteit die is opgezet als een coöperatie, Stichting administratiekantoor (STAK) of een NV. De aandelen van die eyeventures zijn geregistreerd op het platform als eyecons. Een eyeventure onderhoudt de relatie met zijn/haar eyeconholders. Een eyeventure kan beide commerciële of niet commerciële bedrijven vertegenwoordigen. 


Eyeventure Account 

Het account dat de Gebruiker heeft binnen een Eyeventure. Een gebruiker kan meerdere accounts hebben binnen een Eyeventure en meerdere Eyeventures.


Eyeventure-admin 

De Gebruiker met administratieve toegang tot de Eyeventure, dit kan de Eyeventureholder dan wel een toegewezen derde zijn.


Eyeventureholder of Ondernemer/Organisatie 

De Gebruiker die de Eyeventure heeft aangemaakt op het Eyevestor Platform. Eyeventureholder is de eigenaar van de Eyeventure. Dit is logischerwijs meestal ook de eigenaar van de onderneming. 


Eyeventureovereenkomst 

De overeenkomst die schriftelijk tussen Eyevestor en een Ondernemer/Organisatie wordt gesloten voor het opzetten van een eyeventure en toelating tot het Eyevestor Platform door middel van het accepteren van deze Algemene Voorwaarden bij het aanmaken van een account in de door de Eyeventureholder opgezette Eyeventure.


Eyeventure terms 

De voorwaarden opgesteld door de Eyeventure en zichtbaar in de Eyeventure, gerelateerd aan de Eyeventure en de Eyeventure Gebruikers. Onder voorbehoud, zijn op eyeventure niveau, juridisch gezien de Administratieve Voorwaarden bovengesteld aan de Eyeventure terms.


Eyevestor 

Eyevestor B.V., Europalaan 500, 3526 KS in Utrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67783309.


Eyevestors of Gebruiker(s) 

Iedere rechtspersoon of volwassen (18+) natuurlijke persoon die zich heeft geregistreerd op het Eyevestor Platform en daarmee de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard. Een Gebruiker kan zich vervolgens kwalificeren op basis van het gebruik van het Eyevestor Platform als:(i) Investeerder of Eyeconholder, (ii) Ondernemer / Eyeventureholder of eyeventure-admin, of beide i en ii.


Eyevestor Platform 

Het Eyevestor platform is een online kapitaal verbindings platform voor eyeventures (bedrijven). Het is een full-service platform dat gebruikt kan worden door de eyeventures om de interactie of verbinding te vergroten met de klanten, werknemers, leveranciers etc. door het uitgeven van aandelen (kapitaal). 


Gebruiksovereenkomst 

De overeenkomst die tussen Gebruiker en Eyevestor tot stand komt door registratie van de Gebruiker op het Eyevestor Platform.


Investeerder

Een investeerder is een gebruiker die een investering heeft gemaakt of nog gaat maken door het kopen of verkrijgen van eyecons.


Investering 

Het door een Investeerder of Eyeconholder verwerven van één of meer Eyecons die door een Eyeventure aan de Investeerder of Eyeconholder worden uitgegeven, dan wel het verwerven van een of meer Eyecons als gevolg van een transactie op de Markplaats tussen twee Accountholders binnen de Eyeventure. Een Gebruiker kan ook de Eyeventureholder zijn.


Koper / Verkoper 

Eyeconholders, Investeerders of Eyeventureholders die eyecons kopen of verkopen binnen een Eyeventure.


Marktplaats

De online omgeving van een Eyeventure waarin op bilaterale wijze een overeenkomst tussen een koper en een verkoper van een Eyecon tot stand komt.


Member type 

Elke Account krijgt door de Eyevntureholder een member type gealloceerd. Verschillende door de Eyeventureholder opgestelde regels en voorwaarden zijn gebonden aan elke member type.


Transactiekosten 

Een bedrag dat in rekening gebracht wordt aan de Verkoper die betaald worden aan de Eyeventure. Eyevestor berekent over de transactiekosten weer transactiekosten door aan de Eyeventure. Een bedrag dat in rekening gebracht wordt voor de doorbetaling en verwerking van cash Dividenden. 


Transfer  

Een Free of Payment Transactie waarbij geen betaling plaatsvindt en Eyecons wel van eigenaar verwisselen (de waarde kan wel worden weergegeven). Alle Koop en Verkoop transacties zijn Delivery Versus Payment, levering tegen betaling.


Vesting(transactie) 

Periodieke Free Of Payment Transfer (de waarde kan wel worden weergegeven).